C

Purevax RCCh Merial

 

Vaksine mot felin viral rhinotrakeitt, felin calicivirusinfeksjon og klamydiainfeksjon.

 

ATCvet-nr.: QI06A H-

 

 

 

PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon: Hvert sett inneh.: I) Levende svekket felint rhinotrakeittherpesvirus (FHV F2) 104,9 CCID50, inaktivert felint calicivirusantigen (FCV 431 og FCV G1) 2,0 ELISA U, levende svekket Chlamydophila felis (905) 103,0 EID50, gentamicin 28 μg. II) Vann til injeksjonsvæsker.

 

Egenskaper: Stimulerer aktiv immunitet mot felin herpesvirus rhinotrakeitt, felint calicivirus og Chlamydophilia felis.

 

Indikasjoner: Aktiv immunisering av katter fra 8 ukers alder: Mot felin viral rhinotrakeitt for å redusere kliniske symptomer, mot calicivirusinfeksjon for å redusere kliniske symptomer og virusekskresjon og mot Chlamydophila felis-infeksjon for å redusere kliniske symptomer. Begynnende immunitet er påvist 2 uker etter grunnvaksinasjon mot Chlamydophila felis, og 4 uker etter grunnvaksinasjon mot rhinotrakeitt calicivirus. Immunitetens varighet er 1 år etter siste (re-)vaksinasjon.

 

Kontraindikasjoner: Skal ikke brukes til drektige dyr. Bruk er ikke anbefalt under laktasjon.

 

Bivirkninger: Forbigående apati, anoreksi og hypertermi kan forekomme. En lokal reaksjon, som forsvinner i løpet av 1-2 uker, kan forekomme. Unntaksvis kan hypersensitivitetsreaksjoner forekomme.

 

Forsiktighetsregler: Skal kun gis til friske dyr. Vaksinen bør ikke håndteres av personer med immunsvikt eller som står på immunsuppresiv behandling. Ved utilsiktet egeninjeksjon, skal lege søkes umiddelbart og pakningsvedlegget eller etiketten fremvises. Informer om egeninjeksjon med levende klamydiavaksine.

 

Interaksjoner: Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved samtidig bruk av andre vaksiner, unntatt er andre av Merials adjuvansfrie vaksiner for katt. Det anbefales derfor at ingen andre vaksiner enn disse gis i perioden 14 dager før til 14 dager etter vaksinering med dette preparatet.

 

Dosering: En dose (1 ml) injiseres s.c. etter rekonstitusjon. Grunnvaksinasjon: 1. injeksjon: Fra 8 ukers alder, 2. injeksjon: Etter 3-4 uker. Ved nærvær av høye nivåer av spesifikke maternelle antistoffer, bør grunnvaksinasjon utsettes til 12 ukers alder. Revaksinering: Årlig.

 

Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares kaldt (2-8°C). Beskyttes mot lys. Må ikke fryses.

 

Pakninger: 10 sett.