Utstillingsdeltagelse:


Dette må du vite:
1.

Klubber som arrangerer utstillinger, sender ut invitasjon til hver klubb. Klubben formidler denne videre til sine medlemmer. Dere får den også ofte på utstillinger og i bladet forbundets blad Aristokatt. Ligger også ute på NRR's egen web side. NRR's lover tillater ikke dommerreservasjoner.

2.
Som medlem i en katteklubb er det mulig for deg å inngå en spesialavtale med klubbsekretæren om å få slike innbydelser straks de foreligger i stedet for å vente på en ordinær medlemsutsendelse.

3.
Norske Rasekatters Riksforbund (NRR), har utarbeidet et påmeldingsskjema som skal fylles ut når du melder en katt på utstilling. Noen klubber tillater påmelding via e-mail.

4.

Når du har fyllt ut påmeldingsskjemaet skal du sende det til utstillingssekretæren i DIN egen klubb. Ved etteranmeldinger som kan sendes direkte etter avtale med den utstillende klubb, MÅ du passe å sende en likelydene til din egen klubb slik at de kan bekrefte ditt medlemskap.

5.
Betalingen (utstillingsavgiften) sender du direkte til arrangørklubben. Ofte betales en høyere pris for første katt og for hver neste katt med samme eier/utstiller, betales ofte en redusert pris.
Angi ALLTID hvilken klubb du tilhører og hvilke hvilke katter du betaler for. VIKTIG !!! Oppgi kattens navn, farge/rasekode, kjønn og klasse.
Samme navn (katte-eier) MÅ stå både på påmelding og på innbetaling slik at det går an å finne ut hvem som har betalt. Dette er spesielt VIKTIG om det blir betalt fra en annen konto enn din egen.


6.
Gjør det til en regel at du alltid melder på og betaler samtidig. Da har du størst mulighet for å komme med dersom det er konkuranse om plassene.
Er påmeldingsfristen ute, ta kontakt med utstillingssekretæren / arrangørklubben, - og forhør deg om det likevel skulle være mulig å få plass. Ofte er det mulig, - så fortvil ikke.

7.
Ca. 14 dager før utstillingen skal du motta et utstillerkort. Der står det hvilke katter du har fått med, hvilken klasse de stiller i, deres kjønn og farge. - SJEKK at dataene stemmer !!!
Gi arrangøren beskjed SNAREST dersom noe er galt. Er en av kattene dine ikke kommet med, kan det skyldes en glipp av arrangøren. TA KONTAKT !!!
Mottar du IKKE et slikt kort, TA KONTAKT og forhør deg om grunnen !
Endrer en katt klasse etter at du meldte på, gi arrangøren beskjed SNAREST !
VIKTIG !!! Blir katten syk slik at du ikke kan dra på utstillingen, må du få vetrinærattest som er skrevet ut FØR utstillingen om du skal pengene tilbake. Omkostninger blir trukket fra beløpet.

8.
Pass på at du har med deg alle nødvendige papirer (utstillerkort, stamtavle, vaksinasjonsattest,
kastrasjonsattest) når du ankommer utstillingshallen. Hvite katter må også ha døvhetsattest.
Hvis katten kan ta tittel, - husk å ta med tidligere oppnådde serfikater.

9.
Etter utstillingen skal du informere din utstillingssekretær om resultatet.
Send henne/han derfor en kopi av bedømmelsesseddelen så fort som mulig. (den gule på baksiden)