Født 1 uke 2uker 3uker

4uker

5uker
6uker
7uker 8uker 9uker 10uker 11uker 13-22uker
Nye hjem - Se T-rex Soltone SW-2006
 
Følg T-kullets utvikling :
 

Vekt diagram - Utvikling - Foreldre: mor / far - Besteforeldre: bestemor / bestefar