Her kan du lese mine tanker rundt mitt Gg kull og hva de kan være av varianter. Her er "mine tanker" samt paringstabellen som viser hva man % vis kan få i forskjellige kombinasjoner, samt litt forklaring nederst.

 

 
Chance (mitted) + Amy (true bic) kan få : 25% CP 25% mitted 25 % true bic og 25 % mid.high

Ynde er etter denne kombinasjonen og kan derfor være true bicolour eller mid.bic. Hun har hvitflekks gen. fra begge foreldre.

Ynde blir parret med Benjamin som også kan være begge deler da han kommer fra samme kombinasjon; true bic. paret på mitted.

I deres kull får de to 03 bic.varianter og 2 mitted.
Da vet jeg med sikkerhet at enten Ynde eller Benjamin er mid.high fordi to
true bicoloure ikke kan få mitted og i dette kullet ble det 2 mitted.

Daisy Doll kunne derfor være en true bic. eller en mid.high variant
Etter å ha paret henne på en high mitted som Ulysses Soltone er, ( han er etter 2 mitted foreldre.) så tror jeg hun er en mid. high.

Dette begrunner jeg ved;

Hadde hun vært en true bic. burde det kommet mitted avkom også, mens Gg kullet er 4 bicolour varianter med mye hvit. Alle har hvite ben, hvite markeringer på ryggen. Jevne fine bliss, men hvit på ørene. (De har blå ører på utsiden, men hvit i kantene.)
Etter skjema vi følger skulle kullet blitt 50% mitted og 50 % mid.hig om Daisy Doll var en true bic.

Hvis hun er en mid.hig så viser skjema i en paring med high mitted at det skal bli 50% high mitted og 50 % mid.high.

Det vil si at alle i Gg kullet er enten high mitted eller mid.high.

Spennende ? JA!

Man må holde tunga rett i munnen da dette ikke er enkel genetikk og det er mulig jeg må endre min oppfattelse av hva Daisy Doll er siden.
Ønsker man å få frem mest mulig korrekte bicolourtegninger så er true bicolour det vanskeligste å avle på.
High mitted er det enkleste eller mid high.
To high mitted som pares på hverandre kan kun få high mitted og har vært meget vellykket hos meg.

 
 
( Hva man % vis får i de forskjellige kombinasjoner)
 
..............................................................................................Avkom
Foreldre :  
CP
Mit.
High mit.
BIC
Mid. BIC
High BIC
               
Colourpoint
Colourpoint
100%
Colourpoint Mitted
50%
50%
Colourpoint High mitted
100%
Colourpoint Bicolour
50%
50%
Colourpoint
Mid bicolour
50%
50%
Colourpoint
High bicolour
100%
 
Mitted
Mitted
25%
50%
25%
Mitted High mitted
50%
50%
Mitted Bicolour
25%
25%
25%
25%
Mitted Mid bicolour
25%
25%
25%
25%
Mitted High bicolour
50%
50%
 
High mitted High mitted
100%
High mitted Bicolour
50%
50%
High mitted Mid bicolour
50%
50%
High mitted High bicolour
 
Bicolour Bicolour
25%
50%
25%
Bicolour Mid bicolour
25%
25%
25%
25%
Bicolour High bicolour
50%
50%
 
Mid bicolour Mid bicolour
20%
40%
40%
Mid bicolour High bicolour
50%
50%
 
High bicolour High bicolour
100%
               

 

 

Først litt info om van-genet "hvitflekks-genet" (White spotting factor)
Det finnes to typer hvite markeringer på Ragdollen.
Van-genet som gir bicolour,
og glow-genet/hvitflekks-genet, som gir mitted.


Van-genet er et dominant gen og kan altså ikke bæres uten å synes.
Hvitflekkgenet er også et dominant gen, men kan "maskeres" av et van-gen.
- High white, mid high og high mitted. Det er helt enkelt et begrep for å fortelle hvor meget hvitt det er på katten og dels et begrep for å vite hvor det hvite kommer fra. Men alle sammen registreres som RAG 03.


Man skiller på det vi kaller "true bicolour" og den bicolourvarianten som det kan bli om en parer to mitted katter. Det er dem vi kaller, high mitted.


I USA, Canada og Australia er det langt vanligere med bicolour som er high mitted.


-En true bicolour er en bicolour som bare har van-genet i en oppsetning, en sådan katt kan altså ikke få mitted kattunger om den pares med en colourpoint.

- En bicolour som er high mitted har altså hvitflekksgen i to oppsetninger og kan derfor heller ikke få colourpoint avkom selv om den pares med en colourpoint. Det vil kun bli mitted avkom

- En mid high er en bicolour som har begge anleggene for hvit. Det er altså avkom etter en mitted foreldre og en bicolour foreldre (true bicolour) En sådan katt har ofte for meget hvitt på kroppen, kan ha hvit haletupp, hvite ører osv...... pares en slik katt med en colourpoint så kan man få både bicolour og mitted, men ingen colourpoint.

- En high white er en bicolour som har van-genet i dobbelt oppsetning og får kun bicolour avkom om man parer med en colourpoint


Det er ofte vanskelig å vite eksakt hvilken "typ" av bicolour en har, dvs hvilken genotype den har. Man kan forsøke regne ut den med hjelp av stamtavler, eller ved å parre "den hvite" med en colourpoint å se hva det kommer ut av parringen.

 

Genotypisk . = er hva den genetisk er
Fenotypiske = er hva den ser ut til å være


Over ser dere en liste på hva en kan forvente seg ved å pare de forskjellige varianter.

Dette er rent statistisk med de ulike %, moder natur blander og gir, men oftest er det dette som stemmer.
Erfaringer fra mange oppdrettere etter mange års avlsarbeid.