Kastrering av hannkatt:
Bildereportasjen er ved Ann Tove Buklev. Stod på trykk i NRR's medlemsblad, Aristokatt nr.3 høsten 07.