TESTING AV HCM VED ULTRALYD OG DNA
Skrevet av Solveig Damsgaard okt. 2007. Blir publisert i julenummeret til SRC medlemsblad
 
Det er nå mulig å DNA teste Ragdoll for en mutasjon som forskere nylig har påvist at er assosiert med HCM. Man kan nå ved en enkel gentest påvise den enkelte katts genotype i forhold til dette genet/mutasjonen. Resultatene av denne gentesten viser kun om din Ragdoll er bærer av denne mutasjonen. Katter kan være bærer av mutasjonen og ikke selv utvikle sykdommen.
 
Mulige resultater fra DNA testing:
· Negativ genotype for mutasjonen: Normal / Normal (N/N)
· Positiv heterozygot genotype for denne mutasjonen: Normal / Mutant (N/HCM)
Dersom man har heterozygot genotype har man en kopi av mutasjonen
· Positiv homozygote genotype for mutasjonen: Mutant / Mutant (HCM/HCM)
Dersom man har homozygot genotype har man to kopier av mutasjonen


Jeg har vært forkjemper for testing med ultralyd av avlsdyr i forhold til HCM og nyrer, og jeg har ønsket å teste alle mine avlsdyr, og har også oppfordret alle mine kjøpere til å gjøre det samme.


Da jeg kom til hjertespesialisten i Norge, på Jeløya, i mai 2006 ble jeg meget overrasket da han sa at kattene måtte bedøves samt barberes på buken i forbindelse med ultralydtesten. Det passet dårlig inn i mine nære utstillingsplaner…
Han sa det var helt nødvendig for å få et nøyaktig resultat på ultralydskannen, og han testet ikke kattene om jeg ikke gjorde det han krevde ved den type undersøkelse.
Han fortalte at mange katter var feiltestet fordi ikke pels var fjernet i forkant av undersøkelse, samt at de ikke ble bedøvet for nyretesten.
Katten skal kun være bedøvet ved nyretesten. Når de ultralydskannes for HCM, MÅ de være våkne.


Jeg skulle til WW med Chance på dette tidspunktet, og var Amy drektig. Derfor valgte vi å kun teste på HCM.
Alle mine katter er dobbelt testet på dyreklinikken jeg arbeider på, men ingen av disse veterinærene ”tørr” å sette sin signatur på testen, da de mener de ikke har god nok ekspertise på området!

Alle dyrene jeg hadde med meg til Jeløya ble fri testet for HCM på ultralydundersøkelse. De var alle over 3 år.
Hjertespesialisten uttalte at Chance hadde det flotteste hjerte han hadde sett på en katt, og han mente at Chance måtte være en katt som overhode ikke lot seg stresse J
Så sant så sant…

Jeg ble ganske sjokkert over opplysningene spesialisten kom med vedrørende viktigheten av å barbere (fjerne all pels på buken) ved skanning av nyrer samt hjerte.
Han hadde dobbeltestet flere individer (33 stk.) og det viste seg dessverre at hele 18 katter var feiltestet ved først gangs test (det var 3 uker mellom testingene, og ingen ved første gangs testing var barbert). Dette var et forsøk, altså dobbeltesting, og kattene var enten tidligere testet ved Norges Veterinærinstitutt eller på ulike klinikker i Sverige.

Han ville ikke signere på en test som ikke var utført korrekt, og derfor må jeg tilbake igjen, men i mellomtiden er mine avlsdyr testet på min egen klinikk, med ua resultat.

Fra mitt siste kull fikk jeg en forespørsel fra en oppdretter fra Tyskland om hun kunne få kjøpe Yogi for avl og utstilling. Hennes tidligere hanne var N/HCM, heterozygot positiv for HCM, og dermed bærer av mutasjonen som kan gi HCM.
Det vil si at han teoretisk kan gi mutasjonen videre til 50% av sine avkom. Hun hadde kastrert sin hanne, og nå ønsket hun en ny hanne med N/N, altså ikke bærer av denne mutasjonen. Det var ikke bra nok for henne at Yogis foreldre og besteforeldre var testet med ua ved ultralydundersøkelse, hun ville ha en DNA test.

I går fikk jeg svar på DNA prøvene som jeg tok av Chance og Yogi.
Chance er Normal / Mutant (N/HCM) og Yogi er Normal / Normal (N/N).

Jeg sendte testene inn til Laboklin i Tyskland der det kun tar 1 uke før du får svar.
Sender du prøven til USA tar det ca 3 uker.

http://www.vetmed.wsu.edu/deptsvcgl/Ragdolls.aspx

På denne linken kan dere lese meget som er nyttig om denne testen og dens resultat. Der kan man også lese om nedarvingen, samt finne annen info om denne mutasjonen. ( Linken er til laboratoriet i USA). Det er meget enkelt og helt smertefritt å ta en slik DNA test, det tas svaberprøve fra munnhulen til katten.

Da Chance testet ua i mai 2006 i en alder av ca 3 år var også hans foreldre fritestet i alder av ca 4,5 år og 5,5 år. En god stund etter ultralyd testing fikk jeg beskjed om at en av Chance søstere hadde utviklet HCM, og hun døde senere av sykdommen. Jeg fikk tilsendt attesten fra veterinæren i Tyskland, som hadde undersøkt og behandlet katten. Det var ikke tvil om at dette var HCM, men han kunne ikke si noe om sykdommen var genetisk arvet. Katter kan utvikle HCM selv om de er negative for denne mutasjonen, altså er testet N/N for mutajonen MyBPC. MyBPC mutasjonen er kun en av flere mutasjoner forskere mener er assosiert med HCM hos Ragdoll. Laboratoriet som har oppdaget MyBPC mutasjonen jobber med å finne flere mutasjoner som kan gi HCM hos Ragdoll.

I dag, etter at jeg fikk svar på DNA testene, føler jeg at ultralydundersøkelsen har vært mer eller mindre bortkastet , da ultralydundersøkelsen kun sier noe om kattens egen tilstand, og ikke noe om hva han genetisk er bærer av og eventuelt kan gi videre i avl

Chance har ikke selv HCM og sjansene er heller ikke store for at han vil utvikle det selv om han er en N/HCM, altså bærer av denne mutasjonen.
Hans sønn Yogi var N/N altså ingen bærer og derfor er enten Amy også N/N, men hun kan også være som Chance, N/HCM. Det blir derfor svært viktig for meg å teste alle mine avlsdyr før jeg gjør flere parringer. Hvis jeg skal parre Chance og Olivia igjen (som har gitt meg to flotte kull) må hun være en N/N. Jeg vil aldri pare 2 N/HCM på hverandre (altså-2 bærere).
Jeg skal ikke begi meg ut på å prøve og forklare denne vanskelige genetikken, det har jeg heller ikke kunnskaper til, men jeg anbefaler ALLE å sette seg inn i dette så godt man kan, gå på web siden jeg henviser til – og les!

Selv om dette kun er en av muligens flere mutasjoner som kan gi HCM hos Ragdoll, er muligheten for å teste våre katter for denne, et verktøy som kan hjelpe oss avle ansvarlig i forhold til denne alvorlige sykdommen. Ved å teste våre avlsdyr kan man unngå å avle frem avkom som er homozygot positive (HCM/HCM) for denne mutasjonen, og dermed høyst sannsynlig syke av HCM.

Ønsker du skjema som skal sendes til Laboklin, gå på min web side å hent det ut der. under info side. På min info side vil du også se hele svaret du får i retur fra Laboklin og du kan få tilsendt et cerfikat med et tillegg i prisen på at din katt er N/N. Testen koster kr. 315,- uten certfikatet, også kommer konsultasjonen for å ta testen hos veterinæren i tillegg.

Skal vi klare å luke bort HCM i vår avlebase må vi gjøre det vi kan for å unngå å bringe dette videre i våre avlsprogrammer, og etter min mening burde vi handle raskt.
Man kan selvfølgelig velge å ikke vite… men hva godt fører det med seg?
Jeg har ingen behov for å vite hva mine gamle katter er bærere av, men de som går i avl, og de som har gått i langvarig avl ønsker jeg å vite.
Det er nå en gang slik at med tiden kan meget endres da nyere forskning hele tiden kan gi et nytt ”bilde”, men i dag må vi forholde oss til det som er reelt for nåtiden.

Jeg ønsker å vite for mitt eget oppdrett, også ønsker jeg å bringe denne informasjonen videre til dem som har kjøpt avlskatter fra mitt oppdrett. Hvis det viser seg at mine hunnkatter er bærere av HCM genet og de er paret med Chance, som har vist seg å være en bærer, ja da vil jeg selvfølgelig velge å informere alle som har kjøpt avlsdyr fra meg.

Jeg oppfordrer og håper oppdrettere av Ragdoll nå vil ønske å teste sine katter når det nå er mulig å få vite om de genetisk bærer denne mutasjonen med seg.
Noe som er 100% sikkert er at mange Ragdoll som i dag er testet fri, (som alle mine)dessverre er bærere!

DNA blodtype

Jeg har samtidig et annet opprop som går på å blodteste/svaber teste alle sine avlsdyr for å vite hvilken blodgruppe de har, samt er bærere av.
Alle Ragdoll eiere kan få testet sine katter gratis ut året 2007 ved å sende prøvene til lab i USA.
http://www.vgl.ucdavis.edu/service/cat/bgragdoll.html

Hvis du ønsker å få gjort dette gratis må du både sende inn blodprøve samt svaberprøve. Da betaler du kun for å få gjort dette hos veterinæren, du betaler ikke for testingen.
Man kan med svabertesting i dag finne kattens DNA vedrørende blodgruppe, og hva den er bærer av, men av Ragdollen ønsker de også blodprøve da det er forskning på Ragdollen og dens blodtype.
Meget interessant, som jeg ønsker mange ønsker å bidra til.
Selv skal jeg teste alle mine avlskatter snarlig. Jeg kjenner deres blodtype i dag, men ikke hva de er bærere av.
Det er et stort steg frem om man kjenner til hva katten også er bærere av.


Til slutt vil jeg avslutte med, at dette er til det beste for rasen vår - ikke det motsatte. Nå har vi muligheten til å begrense dette! Ikke tenk negative tanker, tenk heller på dette som positivt.

Det koster penger og tid, men det kan bedre helsestatusen på rasen vår. Vi kan klare å avle bort dette!

Se på PKD på Perseren. De var motløse- men i dag har de nesten klart å luke PKD helt bort.

Man må starte et sted, og det er for meg å DNA teste dem.

Hvis det viser seg at din avlskatt er N/HCM - så gi ikke opp! Har denne katten andre gode avlsegenskaper og kommer fra sterke linjer- parr den da med en katt som er konstatert N/N ved DNA (det hjelper dessverre ikke om den er fritested ved skanning :-( Det neste steg blir da å teste avkommene deres, det kan du gjøre kort tid etter at de er født. P å dette viset luker du "raskt" bort bærere... Det er slik jeg nå vil gå videre frem...

Jeg er glad i mine dyr og jeg er glad i min hobby! Det var en trist opplysning å få vedr. Chance, men du verden- nå vet jeg hva jeg har å hva jeg må jobbe for, med og mot!


Se resultater av ultralys/skanning samt DNA analyser på mine avlsdyr. Alt blir etterhvert lagt ut her