INNLEGGET som ble holdt i forkant av selve forslaget på GF.
Her kan dere lese resyme vedr. forslaget på engelsk - norsk

Først litt historie og bakgrunnen til forslaget

- Ragdollen ble godkjent i Fife i 1992 i 3 varianter :
bicolour, colourpoint og mitted
i fargene : brun- blå – sjokolade og lilla
- Det var kun bicolour som fikk cert. status,
- 1 1997 ble colourpoint godkjent med sert.status og 1999 ble mitted godkjent.
- Fra 2005 ble alle Ragdoll i samme varianter og farger godkjente som Hellig Birma.
- Fife standarden er ikke endret på Ragdollen siden godkjenningen i 1992

Utviklingen har vært stor og rasen har vokst raskt.
Det importeres i dag Ragdoll til Skandinavia/Europa fra bl.annet både USA, Canada og Australia i raskt tempo.

Etter at mitted-varianten fikk cert.status har dette blitt en meget populær variant og det er den varianten vi ser størst endring på vedr. hvit i masken.
Dagens standard gir rom for store tolkninger og vi opplever at en dommer kan trekke et cert pga det hvites plassering i masken, mens samme katt kan bli BIS på neste show.

Dommere har i-løpet av de siste par årene gjentatte ganger bedt oss oppdrettere om å ta ”fatt i standarden” på rasen vår. Finne ut hva VI ØNSKER, både når det gjelder fordeling av hvitt, fargeflekker og ikke minst str og beinstamme på katten.

I Skandinavia har vi 2 raseringer på Ragdoll, og det er hovedsakelig SRC i Sverige og Norge som har arbeidet med forslaget til endringene.
- Den Svenske og Norske avdelingen i SRC har arbeidet tett sammen og vi har inkludert oppdrettere og dommere i begge land.
- Etter at forslaget var utarbeidet ble det sendt ut til høring til alle medlemmene i medlemslandene samt lagt ut på våre WEB sider.
- Sverige har likt forslag med lik ordlyd som Norge, men Norges forslag er mer omfattende en det SV.
- Godkjenner NRR’s GF vårt forslag i helhet, ønsker SV gjøre det samme.
- Forslagene fra SV og Norge er sendt til Breed Conciler i Fife som igjen har sendt forslagene ut til alle Ragdoll medlemmene i BC –
- Tilbakemeldinger til forslagstillere har vært positive fra oppdrettere Skandinavia, samt utad i Europa.
- Dommere i Skandinavia har ”roset oss” for å ha tatt fatt i standarden og at vi nå legger frem et forslag til endringer.

Forslaget vi legger frem i dag er for øvrig mer likt CFA breed Standards for Ragdoll - en dagens Fife standard.
- Ragdollen ble i mange år betegnet som ”Verdens største rasekatt” i G-Rekordbok.
- Ragdollen skal oppleves som en stor og massiv katt, men i dag har vi raser som er langt større i str en Ragdollen – b.l.a MCO

Dette var litt historie og så går vi direkte på forslagene.

Øverst på vårt forslag står dette:

Tillegg og endringer i FIFes standard for Ragdoll [Hentet fra “FIFe-Standard General part”, med tillegg og endringer]

Vi ønsker at beskrivelsene i kapitlet “General part” I FIFe standarden skal inkluderes i beskrivelsen av de forskjellige variantene av Ragdoll. Vi håper dette vil løse opp enkelte uklarheter i forbindelse med bedømming på utstillinger, i tillegg til å gi oppdrettere klarere og mer presise beskrivelser av Ragdollstandarden.


Vi ønsker ingen endring på størrelsen på rasen, men vi ønsker å beholde en stor katt.
I dag har en del Ragdoll for spinkel benstamme og det godtas ut fra ordlyden i dagens Fife standard- som sier medium beinstamme.
Selv har jeg faktisk opplevd å få trukket et CACE pga sterk beinstamme – da standard sier medium og han kunne derfor ikke NOM katten og ei heller gi den sert.


Første endring vi foreslår gjelder derfor betegnelsen på størrelsen på ragdollens beinstamme - de tre første tabellene

- Ragdollen skal være en stor katt og bør derfor ha en beinstamme som kan bære en stor kropp, det vil si ; "strong to medium" isteden for kun medium som det står idag. (likt med SV)

Andre endring vi foreslår gjelder det hvite i mitted variantes maske i ansiktet
- Det er i dag en del usikkerhet når det gjelder fordelingen av eventuelle hvite flekker/markeringer på mittedvariantens hode. Vi foreslår derfor en tekst som på en bedre måte anskueliggjør dette. Det er helt normalt for en mitted Ragdoll at det hvite også finnes mellom nesespeil(et) og munn gjennom den såkalte centrumslinjen. Dette ønsker vi derfor tillatt.

Tredje endring vi foreslår gjelder mitted varaiantens markeringer (ikke SV)
- Når det gjelder denne variantens markeringer på ben ønsker vi standaren lik bicolourvarianten. Hvite ben skal foretrekkes, men evt ujevnhet eller flekker skal ikke anses som feil.
- Vi ønsker at Ragdollen skal sees på i sin helhet og ikke at markeringer skal være det mest vesentlige.

Her ble Pepsi Max vist frem og det ble forklart hva vi mener vedr. sentrumslinjen i ansiktet med hvit. Det ble også vist frem flekker på bakben.
Han er også et sterkt eksemplar på hva vi ønsker vedr. størrelsen på beinstammen. Pepsi har sterk beinstamme.
Han oppførte seg som et prakteksempel for rasen og etter fremvisning for delegatene gikk han rundt i lokalet med halen til værs – rett opp – stolt som ”hane” !

Fjerde endring vi foreslår gjelder tråputer (ikke SV)
- Fargede tråputer på en maskekatt er helt normalt og derfor ønsker vi "Pink Pads" fjernet. (ikke SV)

(Henger igjen fra den gamle Hellige Birma standarden fra før de ”nye variantene ” ble godkjente)

Femte endring vi foreslår gjelder hvit på ryggen på bicolour varianten

- Endringsteksten "with or without white spots on the back" syntes vi er en mer riktig tekst en det som står i standarden i dag. Nå står det at det er tillatt med hvit flekk/er på ryggen.
- Det er ønskelig for oppdrettere av bicolourvarianter i alle raser at det hvite skal vises fra alle vinkler av katten og vi er mange oppdrettere som fremelsker dette.