Se bilder (Se photo):
nyfødt-2 uker 2-2,5 uke
3-3,5uke

4-uker

5-uker

6-uker
7-uker
8 uker
9 uker
10 uker
11 uker 12 uker        

Foreldre (parents):mor(mother)/far(father) Se deres tidligere kull i samme kombinasjon: S - V