5 uker
 
Se dem de første leveukene 2 og 2,5 uke - 3 -3,5 uke- 4 uker - 5 uker - 6 uker - 7 uker - 8 uker - 9 uker - 10 uker -11 uker - reiseklare ... Fortsettelse følger…
   
 
 
 
Ynde
 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Sweetie i samme alder
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
Yogi
 
   
   
   
   
   
   
   
Yogi og Ylvis
 
   
   
   
   
   
   
Ylvis  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Yoshi og Ylvis  
   
   
   
 
Yatzi og Yoshi
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Yatzi
   
   
   
   
   
   
   
 
Yoshi
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Fortsettelse følger…