Kullet er nå 12 uker - 14 uker ... oppdatert 31.mai. Fortsettelse følger…

Første leveuke -1 uke - 2 uker - 3 uker - 4 uker - 6 uker - 7 uker - 9 uker - 10 uker - 11,5 uke -12-14 uker - Xantos 16 uker - Xantos17uker - Xantos19 uker - Xantos 20uker - 23 uker - Nye hjem
 
Xantos har blitt 16 uker og 2150 gr.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortsettelse følger…