W - kullet 10 uker (10 weeks old) født 4. august. 2006

Fortsettelse følger…
 
Første leveuker 1-5uker - 5 -6 uker - 7-8 uker - 10 uker - 11 uker
En lovende gjeng på 10 uker.
uke = week - gutt- male /gutter = males/boys / jente = femal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Whimsey, dukken vår!
 
 
 
Weasley Jr. og Whimsey
 
 
 
Whimsey
 
 
 
Wince
 
 
 
Weasley Jr.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wompy
 
   
   
   
Wompy. Kjært barn med mange navn :-) Bolla og Kula
 
 
 
 
 
 
Wince sjekker mors roser.