Se bilder :
Født 1-5uker 6 uker 7 -8 uker

10 uker

11 uker nye hjem

Foreldre (parents): mor (mother)/ far (father)