Kull født 30. mai 2006
 
2 blå bicolour gutter 2 blå mitted jenter 1 blå bicolour jente

GIC NL* CuanCats Chance Soltone og CH(N)Diadem's Olivia Soltone

Begge er blodtype A
 
DIAGRAM på U kull.
 
 
Fødselsvekt:
1uke
2
3
4
5
6
7
 8

9

10
11 
12
13
101 gr. Bic.gutt uten flekk 226 320 428                    
     
                 
 
 
Fødselsvekt:
1uke
2
3
4
5
6
7
 8

9

10
11 
12
13
99 gr. Bic.gutt m/ flekk 204 295 375                    
     
                 
 
 
 
 
Fødselsvekt:
1uke
2
3
4
5
6
7
 8

9

10
11 
12
13
90 gr. Mitted jente 1.
179
280 358                
     
                 
 
 
Fødselsvekt:
1uke
2
3
4
5
6
7
 8

9

10
11 
12
13
88 gr. Mitted jente 2.
173
274 355          
     
                 
 
 
 
Fødselsvekt:
1uke
2
3
4
5
6
7
 8

9

10
11 
12
13
87 gr. Bic.jente
173
286 363