Kull født 7. april 2006
 
2 blå bicolour gutter

GIC NL* CuanCats Chance Soltone og CH(N)Diadem's Othelia Soltone

Begge er blodtype A
 
DIAGRAM på T- kull.
 
Fødselsvekt: 7 døgn
1uke
2
3
4
5
6
7
 8

9

10
11 
12
13
115 gr. Timmy
240
334
435
542
632
875
1070
1181
1290
       
               
 
Fødselsvekt: 7 døgn
1uke
2
3
4
5
6
7
 8

9

10
11 
12
13
104 gr. T-rex 220 317 422 532 615   945 1170 1360 1521      
       
               
 
Les om deres utvikling - Se bilder