skrevet av Solveig B. Damsgaard J. (N) Diadem's Ragdolloppdrett, sept. 1999
 
- I 1962 i California startet det hele. Mrs. Ann Baker
parret en hvit langhårskatt, med navn Josephine - av typen angora med en Hellig Birma hanne
- 2 avkom fra denne paringen ble masket med hvite sokker.
(Det vi kaller mitted)
- 1 av hannene som ble kalt "Daddy" ble parrer tilbake på moren
- i den paringen ble det 1 brun mitted hunnkatt. Denne siden ble nå kalt "light-side"
 
 

- For og ikke få for meget innavl måtte det parres inn en ny rase - og det ble en brun Burmeser
- En hunn Burmeser ble parret med "Daddy" og i det kullet ble det beholdt en brun colourpoint hunn som ble tilbakeparret på sin far.
- I det kullet ble det en brun mitted hanne og en brun colourpoint hunnkatt.
- Den brune colourpoint hunnkatten, som fikk navnet "Tiki", ble starten på det man kaller "dark-side".

- Alle disse kattene finnes registrert under stamnavnet
Raggedy Ann

Mrs. Baker begynte å selge sine katter, men hun beholdt et fast grep på avlen. De måtte ha lisens for å få parre videre.
Det innebar at de helt og holdent måtte følge hennes regler.

En annen oppdretter, Denny Deyton med oppdrettnavn : Blossom Time
- delte ikke Mrs. Bakers syn på avlen av Ragdoll
Etter en hard tvist i retten og media brøt Dayton ut og begynte å avle på det vis man gjør med alle andre raser og herifra har Ragdoll blitt spredt ut over hele verden.
- Ragdoll ble nå parret kun med Ragdoll - slik det også gjøres i dag.

 

- Dayton startet også en Ragdollklubb RCFI, som hadde til mål å få rasen godkjent i de forskjellige amerikanske kattsportforbund.
- Han begynte å lage et stamtre der alle ekte Ragdoll kan spores tilbake. Jeg førte stamtreet for Norge og Sverige i flere år og sendte det til Tyskland der Karin Hughs førte det for Europa. Jeg er noe usikker på om registrering blir foretatt i dag da rasen har blitt meget stor.

- Arbeidet i RCFI gav resultat og i 1969 ble Ragdollen godkjent i det amerikanske forbundet NCFA på våren 1993 godkjente til slutt det viktigste forbundet CFA Ragdollen.
- Til England og Tyskland kom Ragdollen i 1981
- til Sverige kom den første i oktober 1991
- og 2. sept. 1992 kom Ragtime Phoebe en sjokolademasket bicolour til Norge. Raskt etter kom en brun bicolour hunnkatt, Ragtime Whimsey og en brun colourpoint hannkatt, Ragtime Reggae alle fra June og Brian Riegler. I 1992 godkjente Fife Ragdollen, men det var kun bicolouren som fikk sert.status. De 2 andre variantene ble godkjent kun for avl.

- Mai 1997 ble colourpointet godkjent for cert. Og i mai 1998 ble også mitted godkjent. - Gjeldene fra 1.jan.1999.
- I dag har det blitt avlet frem både tabby og skilpaddevarianter, samt alle fargevarianter som finnes på Hellig Birma. Disse variantene er ikke godkjente i Fife. Flere oppdrettere i Sverige jobber med å få disse variantene godkjent.... I dag, 1.januar 2005 er alle variantene lik; Hellig Birma godkjent i Fife.

Vi har to Svensk/Norske ragdollklubber i Norge. Den ene ble dannet samme året som Fife godkjente Ragdollen.
Den andre, som jeg selv er kontaktperson for i Norge er: Scandinaviian Ragdoll Club, forkortet; SRC: