FORSLAGET ble I sin helhet godkjent I FIFe 26. mai. 2006

Denne meldingen kom fra NRR’s representant i Fife via NRR’s direkte info via nett.:
Vi presenterte vårt andre forslag med bilder og tekst , og for oversiktigheten skyld delte
vi forslaget i 5 hovedpunkter. Dette bidro nok til at noen ønsket å stemme over forslaget i
flere bolker, flere var bl.a skeptiske til fordeling av hvitt, både på kroppen og i ansiktet.

Når vi foretok avstemming, fikk vi 19 stemmer for, 8 stemte mot og 3 stemte avholdende,
og forslaget ble godtatt!
PROPOSAL from NORWAY (the changes is in red.)

PROPOSAL no. 2  from NORWAY (the changes is in red.)

Amendments and changes to the FiFe Standard for Ragdolls

 

We wish that the description under the chapter of the FiFe-Standard: “General part” should be added

under the various pattern descriptions of the Ragdoll. We hope that this will help clarify certain inconsistencies

of ruling in shows, as well as giving breeders a clearer and more accurate description of the standard for Ragdolls.

 

Original description

Reference

Subject

New description

The Ragdoll is a firm, large cat with a medium boned muscular body. Solid in the overall appearance

Ragdoll standard

General

The Ragdoll is a firm, large cat with a medium to strong boned muscular body. Solid in the overall appearance.

Long body, medium bone structure, muscular. Chest broad and well developed. Muscular and heavier in the hindquarters. The mature cat is as broad at shoulders as it is at the hindquarters.

 

Body

Long body, medium to strong bone structure, muscular. Chest broad and well developed. Muscular and heavier in the hindquarters. The mature cat is as broad at shoulders as it is at the hindquarters.

Medium in length and of medium bone. Hind legs to be slightly higher than the front, giving the line of the back a slightly forward tilt in appearance.

 

Legs

Medium in length and of medium to strong bone. Hind legs to be slightly higher than the front, giving the line of the back a slightly forward tilt in appearance.

 

Original description

 

Reference

 

Subject

 

New description

(adopted from FiFe-standard Category I and II, page 35):

Points (except paws, chin and the possible stripe on the bridge of the nose) and body colour as in the colourpoint, well defined and in harmony with the body colour.

 

(adopted from FiFe-standard General Part, page 61 ):

White chin, with or without a white stripe on the bridge of the nose.

White mittens on the front legs; the hind legs should be completely white at minimum up to the heel and at maximum to the middle of the thigh.

 

 

Ragdoll

Recognized colour variants

Coat

Part C (mitted)

Points (except paws, chin and the possible white stripe /marking(s) on the bridge of the nose up to the forehead.) and body colour as in the colourpoint, well defined and in harmony with the body colour.

White chin, with or without a narrow white stripe/marking(s) on the bridge of the nose up to the forehead.

Narrow white stripe/marking is allowed on the muzzle as long as it follows the median line down into the chin.

White mittens on the front legs; the hind legs should be completely  [delete this description] white at minimum up to the heel and at maximum to the middle of the thigh. 

Coloured spot(s) in this area is acceptable.

(adopted from FiFe-standard General Part, page 61):

pink

General Part Mitted

Paw Pads

pink [delete this description]

 

Original description

Reference

Subject

New description

(adopted from FiFe-standard Category I and II, page 35)

Body Colour is to be a shade lighter than the points; white spots allowed on the back.

Ragdoll

Recognized colour variants

Coat

Part B (bicolour)

Body Colour is to be a shade lighter than the points; with or without white spots allowed [delete this description]on the back.

(adopted from FiFe-standard Category I and II, page 35)

Nose leather and paw pads: pink

Ragdoll

Recognized colour variants

Part D (bicolour)

 

Nose leather and paw pads [delete this description]: pink