Ee kullet 3 uker - første leveuke -15/19 dager - 3 uker - 4 uker - 5 uker - 6 uker - 7- 8 uker - 9 uker - 10-11 uker - 11 uker - 13 uker - nye hjem
Blå gutt - blue male 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Blå gutt - blue male 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blå gutt - blue male 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brun gutt- seal male 1
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brun gutt- seal male 2