Dd kullet 11 uker - Første leveuke -2 uker - 3 uker - 4 uker - 6 uker - 7-8 uker - 8,5-10 uker - 11 uker - nye hjem
Daisy Doll, Ducky, Dizzy Og Donnie Darko
En livlig gjeng som snart er reiseklare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daisy Doll, Ducky, Dizzy Og Donnie Darko

 

 

 

 

Daisy Doll og Ducky

 

 

 

 

Ducky

 

 

................................. Daisy Doll

 

 

 

 

 

Donnie Darko

 

 

 

 

 

 

 

Donnie Darko