Bedømmelse - Judgement

GIC NL* CuanChance Chance Soltone RAG a 04

Verak 25. 09. 05 - Dommer/Judge: Veikko Saarela

   
             
Type/Typ       Ex LOVELY body, STRONG SHORT legs *    
             
Hode/Head      
Not realy RAG-look - Full Cheeks*
   
        Ex head in shape, good profil    
        Ex flat plane betwin the eears    
             
Øyne/Eyes       Set close toghether - good colour    
             
Ører/Ears       cud set lover on the head, medium size *    
             
Pels/Fur      

Long full, Ex whitness, Ex pall and body colour

   
       
   
Hale/Tail      

Ex celent

   
             
Total inntrykk/General impression       Needs more Ragdoll Look *    
             
Bed.resultat/Qualification      

EX 1 - cert

*En Ragdoll skal IKKE ha STOR beinstamme, men medium bein! Dommerens uttalelse.

*Han mente kinnene var for "fylte" og derfor for bred i snutepartiet!

*Han mente hans ører var for store - de skulle være mindre og sitte lengre nede på hodetRagdollen SKAL ha medium ører, ikke medium til små - som Hellig Birma har. Andre dommere påpeker at han har litt for små ører når han er i full pels!)

   
        (eiers kommentar til dommerens uttalelser)    
             
        *Alle hans stjerner påpekte til slutt hans Total inntrykk.    
             
        Samme dommer uttalte for kort tid siden i Sverige under sin bedømmning av Ragdoll: Det ER bicolour som ER Ragdoll, ikke mitted og colourpoint!    
             
       

Dessverre så er det flere dommere som har kommet med slike uttalelser som Veikko. Flere dommere mener at mitted og colourpoint ikke skal nomineres på utstilling. De skal evt kun anvendes i avl.

   
       

 

Bedømmelsen er skrevet nøyaktig slik dommeren har skrevet den, stjernene inkludert!

 

 

   
             

Chance og Schubin

RAG a 04 - SBI n

     
   
             
       

Chance kontra min Hellige Birma, GIP-EC SW-kastrat 1994 (N)Tamango's Schubin. Begge to har vært vinnerkatter innenfor sin rase mange ganger. (Det skal sies at Schubin alltid fikk minus for "litt store ører" Han hadde medium, men burde hatt medium til små etter standarden på SBI)

 

   
Chance ca 2 år.