Ragdoll-nytt fra (N)Diadem’s Ragdolloppdrett:

 

Vi nærmer oss jul og dermed også et nytt år.

Et nytt år som vil bety meget for Ragdollens fremtid og historie.

I mai 2004 godkjente Fife alle de nye variantene og fra januar 2005 har i alt 20 varianter av Ragdollen sertifikatstatus. (Alle farger og varianter lik Hellig Birma)

I Norge er det enda få av de ”nye variantene” men det har blitt importer inn noen eksemplarer som skal gå i videre avl. Bl.annet har Lin Solem i Østfoldkatten tatt inn en cream bicolour gutt som skal brukes i videre avl.

I utgangspunktet syntes jeg som oppdretter at tiden enda ikke var moden for godkjenning. Fremdeles er jeg av den oppfatning at meget arbeid gjenstår med de variantene vi hadde i avl før godkjenning. Det vil si, mitted, bicolour og colourpoint i fargene; brun, blå, sjokolade og lilla.

I begynnelse slet vi i Norge med usikkert gemytt på Ragdollen pga meget innavl på individene vi tok inn.

Det var store flotte rasetypiske Ragdoll, men dessverre hadde de et engstelig gemytt.

Vi klarte å avle frem nye individer med godt gemytt, ved å importere inn andre blodslinjer fra Sverige. I Sverige hadde de importert inn Ragdoll med hovedsakelig engelske linjer. Dessverre mistet vi noe størrelse, men vi fikk til gjengjeld inn god psyke samt sterkere øyefarge.

Wenche Reime, Berit B Betsen og jeg var de første i Norge som importerte Ragdoll. Disse kom alle fra  Ragtime’s oppdrett i England, men hadde 100 % amerikanske linjer bak seg.

I Sverige hadde de importert inn langt flere av den engelske typen som så litt annerledes ut.

De var langt smalere og spinklere. De hadde lengre neser og mindre bredde i hodet. Felles for de fleste engelske Ragdollene var også langt bedre øyefarge en på de amerikanske.

De hadde også et bedre gemytt en våre amerikanere.

 

Bicolour var den første variantene som fikk sertifikatstatus (1992) mens colourpoint og mitted kun  hadde  avlestatus.

Berit Bugge Bentsen tok inn den første hannkatten til Norge, Ragtime Reggae, en stor flott brun colourpoint. Han’s stamtavle gikk direkte til de første Ragdollene og han hadde Burmeseren i 6 generasjon.

Han var en imponerende katt å oppleve – på alle områder.

Når han kom inn i  ett  rom fylte han det - bokstavelig talt. Han hadde en størrelse og personlighet som var helt utrolig. Man kan vell si at han var en ”assistents skrekk” , men han hadde stor respekt for sin matmor og han hørte når hun snakket til han. Når hun sa ”Ti stille!” Ja, da tidde den godeste Herr. Reggae!

 

Når colourpointen ble godkjent var dens mørke buk et emne for Fifes dommerkomitee : Standarden sier;

 (spot at the stomach) are allowed.

Det ble påpekt at oppdrettere måtte arbeide for å avle bort colourpointens mørke buk.

Dommere skulle ”se med snille øyne” på den fargede buken så vi oppdrettere fikk tid til å avle det langsomt bort.

 

I dag 7 år etter sliter vi enda med den mørke buken på denne varianten. Det er heller sjeldent å se en colourpoint foruten en mørk stripe på buken. (Dette har den tatt med seg fra den heltfargede Burmeseren)

Dette er en variant som er utrolig populær for de som ønsker ”bare” en Ragdoll, med tanke på en familiekatt. De som ønsker en katt for show , ønsker ofte en bicolour. Dette mye fordi de ser at bicolouren ofte gjør det meget bedre på utstilling en colourpointen.

Colourpointen er derfor blitt nedprioritert av oss oppdrettere. Vi har avlet langt mer bevist på å få frem gode bicolour typer.

I dag har vi fått frem flotte typemessige bicoloure samt mange gode mitted. Dessverre er jeg av den formening at mange colourpointer heller ikke holder mål når det gjelder standard ellers.

 

Dette er hovedsakelig årsaken til at jeg ikke var for godkjenning av de nye variantene, men selvfølgelig ønsker jeg oppdrettere som har påbegynt dette arbeidet lykke til!

I Sverige og Danmark har de avlet på de nye variantene i noen år og i Danmark har jeg kjennskap til to dyktige oppdrettere som har fått frem flotte rasetypiske Ragdoll i tabby og skilpadde. En av dem er Dorthe Seierø og hun hadde sågar årets WW 2004, 3-6 mnd. med en blå colourpoint  Ragdoll fra eget oppdrett.

Selv ønsker min samarbeidspartner, Tone Nestvang Wessel og jeg  å avle videre på de tre opprinnelige variantene og vi ønsker å beholde linjer helt fri for de nye variantene. Vi ser allerede nå at dette er meget vanskelig når man rundt i verden søker hos forskjellige oppdrettere. Mange oppdrettere har avlet inn de nye variantene uten å ha et bevist forhold til dette.

 

Tone og jeg importerte inn to Ragdolls fra Australia sommeren 2002. Dette var Ragdoll med ”nye” linjer for oss i Norden. De hadde samme far, som er lilla bicolour,  men forskjellige stamtavler på mødrene. Hannkatten er en blå mitted og hunnkatten en blå bicolour (genotypisk 04 mitted) Dessverre viste det seg at hannkatten hadde blodgruppe B og vi tok en avgjørelse om at han kun ville gå i meget sparsom avl.

Vi har kun parret han på egne hunnkatter med tanke for å få frem ”rene” A katter.

Alle våre hunnkatter er blodgruppe A så alle avkommene etter han er A, men bærere av B. De hunnkattene som er spart for videre avl vil bli parret med en ren A og de vil igjen bli blodtestet.

Dette er ingen ønskelig situasjon å komme i avlsmessig  og før vi fikk inn våre Australske katter kjente vi ikke til blodguppe B på Ragdoll.

I dag har det dessverre kommet flere importer som har B blod eller er bærere av B blod til Norden.

For Tone og meg ble avgjørelsen tatt når prøven viste B og vi måtte atter en gang sette i gang arbeidet med å finne oss en ny hannkatt som kunne hjelpe oss i vårt videre avlsarbeid.

Vi ønsket ; Ragdoll med  størrelse, supert gemytt samt spesielle blodslinjer  (bl.annet –ønsket vi ikke de nye variantene på  stamtavlen men det var ønskelig med  dillusjonsfarger på stamtavlen)

 

April 2004 fikk Tone og jeg inn vår nye import fra Nederland. IC NL*CuanCats Soltone. Han var i overkant av åtte mnd da han ankom landet. Oppdretter hadde han som familiemedlem i sitt katteri frem til avreise og vi holdt jevnlig kontakt via Internett. Vi hadde ukentlige ”møter” på nettet da vi fikk overført direkte film av han. Dette gjorde ventetiden kortere og vi fikk følge samt se hans utvikling.

Han er en blå mitted hannkatt med en “gammel” stamtavle fri for nye varianter. Hans stamtavle innebærer flest blå forfedre, samt dillusjonsfargene, lilla og sjokolade. Her er det avlet bevist i flere generasjoner for å få frem lys pels. Han er selv meget lys delikat blå og kan i visse belysninger se lilla ut.

Vi håper han vil bli viktig i vår videre avl for å få frem lyse delikate colourpoint – med tanke for å avle bort den fargete strimen på buken.

Han har en utrolig sterk beinstamme (alle dommere bemerker dette og de kommenterer da standarden som sier medium beinstamme. Alle dommere jeg har kjennskap til mener vi oppdrettere må arbeide bevist for å få dette endret i standarden. Ragdollen burde absolutt ha sterk beinstamme til dens store tunge kropp)

Han har også en vakker blå øyefarge og et meget kraftig hode. Hans gemytt er utrolig og vi har fått akkurat det vi hadde ønsket oss og håpet på!.

Det gjenstår å se om han gir alle sine gode gener videre….

 

I dag har vi importert inn mange Ragdolls til Skandinavia som viser seg ”fenotypisk” som bicoloure, men som genetisk er det vi kaller High mitted.

I USA og Canada er det nesten ingen ”true bicoloure” igjen da man får langt bedre bicoloure ved  å avle på de som er High mitted.

Det finnes to typer hvite markeringer på Ragdollen.

Van-genet som gir bicolour og glow-genet/hvitflekks-genet, som gir mitted.

Van-genet er et dominant gen og kan altså ikke bæres uten å synes.

Hvitflekkgenet er også et dominant gen, men kan "maskeres" av et van-gen.

- High white, mid high white og high mitted. Det er helt enkelt et begrep for å fortelle hvor meget hvitt det er på katten og dels et begrep for å vite hvor det hvite kommer fra. Men alle sammen registreres som RAG 03.

Man skiller på det vi kaller "true bicolour" og den bicolourvarianten som det kan bli om en parrer to mitted (04)katter. Det er dem vi kaller, high mitted.

 

-En true bicolour er en bicolour som bare har van-genet i en oppsetning, en sådan katt kan altså ikke få mitted kattunger om den parres med en colourpoint.

- En bicolour som er high mitted har altså hvitflekksgen i to oppsetninger og kan derfor heller ikke få colourpoint avkom selv om den parres med en colourpoint. Det vil kun bli mitted avkom

- En mid high white er en bicolour som har begge anleggene for hvit. Det er altså avkom etter en mitted foreldre og en bicolour foreldre (true bicolour) En sådan katt har ofte for meget hvitt på kroppen, kan ha hvit haletupp, hvite ører osv...... parres en slik katt med en colourpoint så kan man få både bicolour og mitted, men ingen colourpoint.

- En high white er en bicolour som har van-genet i dobbelt oppsetning og får kun bicolour avkom om man parrer med en colourpoint

 

Det er ofte vanskelig å vite eksakt hvilken "type" av bicolour en har, dvs hvilken genotype den har. Man kan forsøke regne ut den med hjelp av stamtavler, eller ved å parre "den hvite" med en colourpoint å se hva det kommer ut av parringen.

 

Under ser dere ett oppsett som vi Ragdolloppdrettere bruker som ”mal” på hva en kan forvente ved å parre de forskjellige varianter. Dette er rent statistisk med de ulike %, moder natur blander og gir, men oftest er det dette som stemmer.

 

Colourpoint x colourpoint                           =100% colourpoint

Colourpoint x bicolour                      =50% colourpoint - 50 % bicolour

Colourpoint x mitted                         =50% colourpoint - 50 % mitted

Colourpoint x high mitted                  = 100% mitted

Coloupoint x mid high white              = 50% bicolour - 50% mitted

Colourpoint x high white                    =100% bicolour

Mitted x mitted                                  =50% mitted - 25% high mitted - 25% colourpoint

Mitted x bicolour                               = 25 % mid high – 25% bicolour – 25% mitted – 25% colourpoint

Mitted x high mitted                           =50% mitted – 50% high mitted

Mitted x mid high white                     =25% mid high – 25 bicolour – 25 high mitted – 25% mitted

Mitted x high white                            = 50% mid high – 50% bicolour

Bicolour x bicolour                           = 50% bicolour - 25% colourpoint – 25 % high white

Bicolour x mid high white                            =25% mitted – 25 % bicolour – 25% mid high – 25% high white

Bicolour x high mitted                       = 50% mitted – 50% mid high white

High mitted x high mitted                            =100% high mitted

High mitted x mid high white              =50% high mitted – 50% mid high

High white x high white                      =100% high white

 

- En high mitted er en bicolour som er etter to mitted foreldre, altså genetisk mitted 04, men fenotypisk bicolour 03.

- En mid high white er en katt som bærer på anlegget for mitted 04 og for true bicolour 03.

(True bicolour er en bicolour, som er etter en bicolour x colourpoint parring, eller en bicolour x bicolour parring)

- En mid high white er ofte feiltegnet og har for mye hvitt, kan aldri få colourpoint.

- En high white er en bicolour med mer en 75% hvitt

 

I dag har det kommet inn flere importer til Norge, flere vil sikkert komme ganske raskt nå som grensene har blitt langt mer åpne. Det er importert inn Ragdoll fra både USA, Canada, Danmark og Sverige foruten vår import fra Nederland.

 

Ragdollen går en spennende fremtid i møte og jeg håper den Skandinaviske dommerstand vil hjelpe oss å holde tunga rett i munnen…

Mange nye oppdrettere ”følger dere” og da er det utrolig viktig at ”vi” spiller på samme lag…

Ragdollen er en ny rase som er meget populær og det er lett å miste noe underveis. – Langt vanskeligere blir det å innhente det tapte…